FlowCon 隔热罩

EPP (聚丙烯泡沫塑料).

耐受性: 水、海水、乙二醇、硅润滑脂、酒精(乙醇)、肥皂、清洁剂溶液和弱酸.用于:
- A
- AB
- EVC
- EVS: A 型或 AB 型
- Green: A 型、AB 型或 ABV 型
- T-JUST: A 型、AB 型或 ABV 型
- 滤器: A 型或 AB 型
- 4 -活接头端旁路.

隔热罩可单独使用,也可被安装在一起以匹配旁路组件.

单独连接压力/温度插头.

额定温度: -55°C 至 +105°C.  

   

技术手册

查看并下载:

FlowCon 隔热罩